Trang chủ » Thông báo »
HỘI THẢO & THI XÉT TUYỂN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

HỘI THẢO & THI XÉT TUYỂN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

3:52 am, 12/06/13
KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN THÔNG QUA CÁC BẰNG CẤP QUỐC TẾ CÓ GIÁ TRỊ
Thông báo khai giảng

Thông báo khai giảng

3:46 am, 12/06/13

DANH SÁCH SV NHẬN HỌC BỔNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH FIA/CAT TẠI IAP

DANH SÁCH SV NHẬN HỌC BỔNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH FIA/CAT TẠI IAP

4:03 am, 12/06/13

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA MỚI CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH QUỐC TẾ FIA/CAT – ACCA - OBU

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA MỚI CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH QUỐC TẾ FIA/CAT – ACCA - OBU

9:41 am, 18/06/13

HALLOWEEN

HALLOWEEN

3:28 am, 12/06/13

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO - GIAO LƯU HƯỚNG NGHIỆP - THAM DỰ LỄ HỘI HALLOWEEN

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO - GIAO LƯU HƯỚNG NGHIỆP - THAM DỰ LỄ HỘI HALLOWEEN

3:15 am, 12/06/13

Passport to your successful future

Passport to your successful future

2:59 am, 12/06/13
Hãy đến và tham gia cùng sự kiện “Passport to Your Successful Future"
Trước 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Sau
Học viên đang làm việc tại: