Trang chủ » Thông báo »

Khóa Chứng Chỉ Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (CertIFR)


Khóa Chứng Chỉ Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (CertIFR) sẽ quay trở lại với các bạn vào tháng 01/2021, sau khi nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn.
Chỉ với 6 ngày nhưng nhận được rất nhiều lợi ích từ khóa học:
- Kiến thức chuyên môn:
* Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu
* Nắm được được cách thức vận hành của Tổ chức IFRS, Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế IASB, những thay đổi và yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS
* Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
* Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Chứng chỉ CertIFR do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) cấp


Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: