Trang chủ » Thông báo »

[IAP] Thông báo chiêu sinh khóa học


[IAP] Thông báo chiêu sinh khóa học "Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế (CertIFR)" do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA cấp.

🏵Chứng chỉ CertIFR mang lại gì?

* Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu

* Nắm được được cách thức vận hành của Tổ chức IFRS, Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế IASB, những thay đổi và yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS

* Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính

* Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế

🏵Thời gian học: 48h

🏵Hình thức thi: 25 câu trắc nghiệm trong vòng 1h.


Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: