Trang chủ » Tin tức » Tin IAP

Thay đổi lệ phí thi kể từ kỳ tháng 9/2020


Việc liên tục đầu tư để nâng cao chất lượng Văn bằng ACCA cũng như sự gia tăng chi phí tuân thủ của các nước trên toàn cầu nơi có văn phòng ACCA hoạt động, dẫn đến việc tăng chi phí tổ chức các kỳ thi của ACCA. Điều này cũng dẫn đến việc tăng chi phí theo mức tăng lạm phát thông thường, vì vậy chúng tôi rất tiếc khi các học viên phải chịu một phần của việc tăng chi phí này.

Lệ phí thi của ACCA sẽ tăng kể từ kỳ thi tháng 9/2020, bắt đầu mở đăng ký sớm vào ngày 11 tháng 2. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến lệ phí thi của kỳ thi tháng 6/2020. Phí của các kỳ thi CBE theo yêu cầu cũng sẽ thay đổi từ ngày 1 tháng 4. Vì vậy, ACCA khuyến khích học viên đừng chần chừ mà hãy đăng ký thi ngay cho kỳ thi tháng 6/2020 để tiết kiệm chi phí.

ACCA hy vọng các học viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng để ACCA có thể tiếp tục cải thiện và phát triển dịch vụ, cũng như đem đến cho học viên những lợi ích tốt nhất.
Link: https://www.accaglobal.com/vn/en/qualifications/accountancy-career/fees/fees-charges-vietnam.html?countrycode=VietNam

Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: