Trang chủ » Tin tức » Tin IAP

Cập nhật một số thay đổi trong chương trình ACCA


1/ ETHICS AND PROFESSIONAL SKILLS MODULE (20 giờ)
- Ethics and Professional Skills mới từ tháng 09/2017, phần này sẽ thay thế cho Professional Ethics Module (PEM) hiện hành.
- Bên cạnh những nội dung đã có trong module cũ, module mới này tập trung thêm vào phát triển các kỹ năng nghề nghiệp như kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thúc đẩy, phân tích và định giá…
- Hiện tại bạn có thể chọn module cũ để làm hoặc chờ module mới áp dụng vào tháng 09/2017 nhưng phải nhớ làm module này trước khi thi các môn ở cấp độ Strategic Professional
- Nếu đã hoàn thành module hiện tại trước tháng 09/2017, bạn có thể làm tiếp module mới để có thêm kinh nghiệm, kết quả của module không bị thay đổi.
2/ STRATEGIC PROFESSIONAL
Từ tháng 09/2018, ACCA sẽ đổi tên cấp độ Professional thành Strategic Professional đồng thời thiết kế lại nội dung các môn như sau:
a/ Môn P1 (Governance, Risk and Ethics) và P3 (Business Analysis) sẽ được thay bằng môn mới là môn Strategic Business Leader (SBL) - Case Study.
- Hình thức thi: thi tự luận dưới dạng case study
- Thời gian thi: 4 giờ (240 phút)
- Thời gian áp dụng thi môn SBL: 09/2018
- Việc chuyển đổi điểm giữa môn P1, P3 & SBL như sau:
+ Học viên đã thi đậu cả 2 môn P1 & P3 trước kỳ thi tháng 09/2018 sẽ được chuyển đổi kết quả thành pass môn SBL.
+ Học viên chỉ thi đậu 1 trong 2 môn P1 hoặc P3 trước kỳ thi tháng 09/2018 phải thi thêm môn SBL.
b/ Môn P2 (Corporate Reporting) sẽ được thay thế bằng môn Strategic Business Reporting (SBR). Nội dung và hình thức thi không đổi. Học viên đã thi đậu P2 sẽ không cần phải thi môn SBR.
c/ Số môn cấp STRATEGIC PROFESSIONAL từ kỳ thi tháng 09/2018 như sau:
+ Strategic Business Leader (SBL)
+ Strategic Business Reporting (SBR)
+ 2 môn tự chọn: bất cứ 2 môn trong số các môn P4, P5, P6 & P7. ACCA sẽ giới thiệu tên mới thay cho P4 – P7.
 
Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: