Nhằm thu hút và phát triển những tài năng chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ và hệ thống thông tin để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tương lai.Đồng thời hỗ trợ một phần tài chính để khuyến khích nhu cầu theo học và thi lấy các chứng chỉ hành nghề quốc tế FIA/CAT-ACCA đang ngày càng tăng của sinh viên, Chương trình Kế toán & tài chính Quốc tế (IAP) phối hợp với CLB FIC tổ chức chương trình Học bổng " Tiếp sức ước mơ BU-ERS".">
Trang chủ » Tiêu điểm » Chương trình ưu đãi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Nhằm thu hút và phát triển những tài năng chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ và hệ thống thông tin để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tương lai.Đồng thời hỗ trợ một phần tài chính để khuyến khích nhu cầu theo học và thi lấy các chứng chỉ hành nghề quốc tế FIA/CAT-ACCA đang ngày càng tăng của sinh viên, Chương trình Kế toán & tài chính Quốc tế (IAP) phối hợp với CLB FIC tổ chức chương trình Học bổng " Tiếp sức ước mơ BU-ERS".

Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: