">
Trang chủ » Đào tạo » FIA/CAT » Lịch thi các môn CBE - PBE

LỊCH THI CBE - PBE DỰ KIẾN CÁC MÔN FIA - ACCA tháng 12/2018 & tháng 03/2019


1/ Lịch thi dự kiến các môn CBE: tổ chức hàng tháng

2/ Lịch thi các môn PBE:
- Kỳ thi tháng 12/2018 & tháng 03/2019
Môn Ngày thi
F5 05/12 & 06/03
F7 06/12 & 07/03
F8 03/12 & 04/03
F9 07/12 &08/03
   
P2 06/12 &07/03
Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: